Game Details

เกมส์สร้างร้านค้า Shopping Street

เกมส์สร้างร้านค้า Shopping Street เริ่มธุรกิจของคุณ หาเงินจากการบริหารจัดการร้าน อัพเกรดร้านและเพิ่มกระแสเงินสดร้านให้ได้ เรียนรู้วิธีการจัดการร้านด้วโหมดฝึกหัด เราจะมีเงินตอนเริ่มต้น เพื่อนำไปสร้างร้าน และจะผ่านอันดับ เมื่อร้านทำรายได้ถึงตามที่กำหนดในเวลาที่จำกัดไว้ เราต้องสร้างเฟอร์นิเจอร์ต่างๆ ในการคอย เช่น เก้าอี้นั่ง เพื่อชะลอการเข้าร้านของลูกค้า

เกมส์สร้างร้านค้า Shopping Street

Instructions

กดปุ่ม Start Play เพื่อเริ่มเล่น

Loading...