Game Details

เกมส์ผ่าตัดบริจาคอวัยวะ

เกมส์ผ่าตัดบริจาคอวัยวะ (Operation in the Temple of Doom) ผู้บริจาคอวัยวะที่สมัครใจนั้นหาได้ยากยิ่งที่จะมีชีวิตอยู่ เลยต้องบังคับกัน เป็น เกมส์ผ่าตัด ที่กวนๆ ตลกๆ นะครับ คว้าอวัยวะแล้วลากตามลายเส้น ไปวางลงแผ่นหินที่วางอยู่ ใช้เม้าส์ลากจับ มือนิ่งๆ แล้วก็จับอวัยวะชิ้่นต่อๆไป ให้ได้จนหมด

เกมส์ผ่าตัดบริจาคอวัยวะ

2019-12-10

Played 485 times

Loading...